ดูหนังออนไลน์ ไฮไลท์ฟุตบอล วิเคราะห์บอล

ช้างมอบเงิน1,100,000,000 บาท หนุนฟุตบอลไทยยาว 10 ปี

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือเครื่องดื่มตราช้าง มอบเงินสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยระยะยาว 10 ปี ไปจนถึง ปี 2568 ด้วยจำนวน 1,100,000,000 บาท

Read more
CLOSE
CLOSE