ดูหนังออนไลน์ ไฮไลท์ฟุตบอล วิเคราะห์บอล

สมาคมฯอุทธรณ์เรียกค่าสิทธิ์ประโยชน์สยามสปอร์ต 1,010 ล้านบาท

แชร์ข่าวนี้กับเพื่อน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย อุทธรณ์กรณีฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินคืน จาก บ.สยามสปอร์ต เนื่องจากไม่ส่งมอบเงินค่าสิทธิประโยชน์ระหว่างปี 56-58

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นฟ้อง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ทป.179/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในข้อหาหรือฐานความผิด สัญญาสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ ติดตามเอาทรัพย์สินคืน ทุนทรัพย์ 1,139,035,781.70 บาท

ศาลพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้ สยามสปอร์ตจำเลย ชำระเงิน 99,266,754.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 46,986,598.84 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เงินต้น 19,099,381.87 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เงินต้น 33,180,773,64 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ กำหนดค่าทนายความ 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 10,000 บาท และยกฟ้องแย้ง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังไม่เห็นพ้องด้วย ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยขอให้พิพากษาให้สยามสปอร์ตชำระเพิ่มอีก  911,000,000 บาท   หากศาลอุทธรณ์เห็นด้วยสมาคมก็จะรับเงินจำนวน 1,010 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย

สำหรับ คดีนี้เป็นกรณีที่ สมาคมฯฟ้องเรียกค่าสิทธิประโยชน์ในช่วงที่สยามสปอร์ตเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ในระหว่างปี 2556-2558  

ซึ่งเป็นคนละกรณีกับที่สยามสปอร์ตฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสมาคมบอกเลิกสัญญาในช่วงปี 2559  และศาลมิได้สั่งรวมสำนวน โดย คดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ มีคำพิพากษาสั่งให้ สมาคมฯ ชำระเงินให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตฯ จำนวน 450 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง (27 มิ.ย. 60) ถึงวันที่ 10 เม.ย 64 และดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย 64 เป็นต้นไป

CLOSE
CLOSE