ดูหนังออนไลน์ ไฮไลท์ฟุตบอล วิเคราะห์บอล

วอริกซ์ คว้าลิขสิทธิ์ผลิตชุดทีมชาติไทยต่อเนื่องอีก 8 ปี

แชร์ข่าวนี้กับเพื่อน

“วอริกซ์” ชนะประมูลคว้าลิขสิทธิ์ผลิตชุดกีฬาของสมาคมฟุตบอลไทย ต่อเนื่องอีก 8 ปี ตั้งแต่ 2564-2571

ตามที่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ในการขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกกับบริษัท โดยให้นำเสนอแผนงานและเงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติ มายังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ในการผลิตชุดกีฬาระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 นั้น

ล่าสุด ได้พิจารณาแผนงาน เงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (วอริกซ์) ที่ถือลิขสิทธิ์มา 4 ปีก่อนหน้านี้ (2560-2563) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ วอริกซ์ เป็นผู้รับสิทธิ์ในการผลิตชุดกีฬาของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564-2571

สำหรับลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าชุดกีฬาที่ “วอริกซ์” เป็นผู้ดูแลให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยญ ประกอบด้วย ชุดแข่งขัน ชุดซ้อม ชุดลำลอง ชุดเดินทาง ถุงเท้า กระเป๋ากีฬา ของนักกีฬาทีมชาติไทย ทุกชุด ทุกรุ่นอายุ และเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย เสื้อที่ระลึกสำหรับแฟนบอลและประชาชนทั่วไป รวมถึงตัวอักษรและหมายเลข (Font) สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย และสิทธิสำหรับจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่แฟนบอลและประชาชนทั่วไป

CLOSE
CLOSE